foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+48 (83) 372-20-29
parafiakakolewnica@wp.pl
Kontakt:

Parafia św. Filipa Neri

w Kąkolewnicy

Licznik odwiedzin

5327703
dzisiaj
wczoraj
w tym tyg.
w ciągu 3 mies.
w tym mies.
w ost. mies.
a l l
1842
1894
10867
5304247
28704
69522
5327703

Your IP: 100.28.227.63
2024-06-15 17:41

 

 

_____________________________________________________________________________________

 

Kandydat powinien zachować imię chrzcielne, jeśli jest związane z patronem chrześcijańskim. Czyli jeśli na przykład dziecko dostało na chrzcie imię Piotr, to i na bierzmowaniu powinno obrać to samo imię. Dlaczego? Bo sakrament bierzmowania to niejako potwierdzenie sakramentu chrztu. Chodzi więc o podkreślenie związku między chrztem i bierzmowaniem, i o „zaprzyjaźnienie” się ze świętym patronem. A co, jeśli na chrzcie dziecko otrzymało imię Denis albo Ariel itp...? To wszak imiona niezwiązane ze świętymi Kościoła katolickiego. Jak czytamy w dokumencie KEP: „W takim przypadku kandydat może wybrać imię świętego, który będzie dla niego wzorem życia chrześcijańskiego”.

Jest też wskazanie, aby świadkami bierzmowania byli rodzice chrzestni, aby zaznaczyć jedność sakramentów chrztu i bierzmowania. Jeśli nie jest to możliwe, świadkiem może być inna wierząca osoba. Świadkowie powinni brać udział w przygotowaniach kandydata do bierzmowania

Biskupi wskazują na potrzebę minimum 30 spotkań formacyjnych, w tym  minimum pięciu celebracji liturgicznych. Kandydaci do bierzmowania powinni angażować się w życie parafii, np. przez działalność charytatywną, wolontariat, troskę o czystość i wystrój kościoła, pomoc w organizacji wydarzeń o charakterze religijno-kulturalnym.

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Każdy kandydat do bierzmowania powinien wiedzieć…

1. Co to jest bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swą mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

2. Co oznacza słowo „bierzmowanie”?

Słowo „bierzmowanie” pochodzi od staropolskiego słowa „bierzmo”. Była to belka wzmacniająca strop. Celem bierzmowania jest bowiem wzmocnienie nas w wierze.

3. Ile razy można przyjąć sakrament bierzmowania?

Przyjmujemy go jeden raz w życiu, ponieważ raz na zawsze „wyciska” na duszy znamię świadka Chrystusowego.

4. Jaki jest związek między chrztem a bierzmowaniem?

razem z Eucharystią, chrzest i bierzmowanie są sakramentami inicjacji chrześcijańskiej bierzmowanie rozwija łaskę daną na chrzcie świętym bierzmowanie uzdalnia do dojrzałego życia chrześcijańskiego zapoczątkowanego na chrzcie świętym

5. Jakich łask udziela bierzmowanie?

pomnaża łaskę uświęcającą wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowego daje pełnię darów Ducha Świętego daje łaskę uczynkową, abyś wiarę mógł (a) mężnie wyznawać, bronić jej i według niej żyć

6. Co to znaczy bronić swojej wiary?

a) umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty

b) być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć

c) nie dawać złym życiem powodu do ataków na wiarę

7. Co to znaczy żyć według wiary?

Żyć wg wiary tzn:

a) Zachowywać na co dzień wszystkie przykazania

b) Spełniać solidnie swoje obowiązki

c) Żyć w zjednoczeniu z Bogiem przez codzienną modlitwę, niedzielną Mszę św., pilną naukę religii, częstą spowiedź i Komunię św.

d) Wprowadzać w życie przykazania miłości Boga i bliźniego

8. Przez co mamy pogłębiać wiarę?

a) przez modlitwę i czynny udział we Mszy św.

b) częstą spowiedź i Komunię św.

c) systematyczną katechezę

d) przez czytanie Pisma św. i książek katolickich

e) przez życie na co dzień wiarą

9. Przez co człowiek może utracić wiarę?

Człowiek może utracić wiarę przez:

a) zaniedbywanie pogłębiania wiedzy religijnej

b) opuszczanie modlitwy, Mszy św.

c) lekceważenie przykazań Bożych

10. Kto udziela sakramentu bierzmowania?

Sakramentu bierzmowania udziela ks. biskup a w nagłych nadzwyczajnych okolicznościach każdy upoważniony kapłan

11. Jakie są najważniejsze ceremonie sakramentu bierzmowania?

a) włożenie rąk przez ks. biskupa co oznacza zstąpienie Ducha Świętego

b) namaszczenie na czole Krzyżmem św. i słowa” Przyjmij znamię daru Ducha Świętego

12. Co to jest Trójca Święta?

Trójcą Przenajświętszą nazywamy jednego Boga w trzech Osobach Boskich. Trzy osoby boskie są jednym Bogiem, ponieważ mają tę samą naturę

13. Kim jest Jezus Chrystus?

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia

14. Kim jest Duch Święty?

Duch Święty jest Trzecią osobą Trójcy Świętej; uosobioną miłością Ojca i Syna, jest Bogiem równym Ojcu i Synowi

15. Co to jest sakrament?

Sakrament jest widzialnym znakiem niewidzialnej łaski

________________________________________________________

Kto może przyjąć sakrament bierzmowania?

Chcąc ważnie i godziwie przyjąć sakrament bierzmowania należy spełnić warunki określone prawem kościelnym, a mianowicie:

a) przyjąć wcześniej sakrament chrztu świętego Chrzest jest pierwszym sakramentem i dopiero po jego przyjęciu można przyjmować ważnie wszystkie inne sakramenty. Dlatego, jeżeli przyjmuje się bierzmowanie poza parafią, w której miał miejsce chrzest, należy przedstawić świadectwo chrztu.

b) przystąpić do spowiedzi i Komunii świętej Bierzmowanie należy do tych sakramentów, które trzeba przyjmować w stanie łaski uświęcającej. Nazywamy je sakramentami żywych, gdyż przyjmują je ludzie żyjący w przyjaźni z Bogiem, czyli bez grzechu ciężkiego na duszy.

c) być w odpowiednim wieku Sakrament bierzmowania wprowadza bierzmowanego w odpowiedzialne życie wiarą, dlatego mogą go przyjmować dorośli chrześcijanie. Prawo kościelne wymaga aby kandydat miał używanie rozumu i był zdolny świadomie odnowić przyrzeczenia chrzcielne, jednak dokładniejsze ustalenie granicy wieku pozostawia się do decyzji Konferencji Episkopatu.  

d) wykazać się znajomością prawd wiary Skoro bierzmowany przyjmuje na siebie obowiązek bronienia i umacniania wiary, musi sam dobrze ją poznać. Od kandydata wymaga się nie tylko teoretycznej znajomości prawd katechizmowych, ale umiejętności praktycznego ich zastosowania. Nie wystarcza więc, że ktoś dobrze uczy się religii, ale powinien na co dzień postępować jak autentyczny chrzescijanin.

e) posiadać szczerą intencję Przez ten warunek należy rozumieć dobrą wolę służenia Bogu całym sercem i sumiennego wypełniania podjętych zobowiązań, a zwłaszcza świadczenia swoim życiem o Chrystusie. Nie powinno się przyjmować tego sakramentu tylko dlatego, że inni go przyjmują, a więc - jak to się mówi - dla ludzkiego oka. Istotne w tym względzie jest osobiste pragnienie pozostania do końca życia wiernym Bogu.


Copyright © 2024 Parafia św. Filipa Neri w Kąkolewnicy Rights Reserved.